Memorandum o saradnji Mreže 1325

Predstavnici NVO Ženska alternativa prisustvovali su 02.03.2017. sastanku Mreže 1325 u Medija centru Beograd, nakon čega su i potpisali Memorandum o saradnji sa drugim organizacijama članicama Mreže. Okupljanje je pomoglo da se poveća medijska vidljivost Mreže, odnosno njenih aktivnosti.

Ciljevi okupljanja u Beogradu bili su predstavljanje Mreže 1325 domaćoj i međunarodnoj zajednici u Srbiji i davanje predloga kako da se NAP (2016-202) sprovede na lokalnom nivou. Sem toga, učesnici su poslali jasnu poruku donosiocima odluka da NAP mora da bude usvojen, kao i da mora da postoji nadzorni mehanizam za praćenje sprovođenja istog plana.


Sastavljen strateški plan za naredne 4 godine

NVO Ženska alternativa je kroz realizaciju projekta „Institucionalna potpora“ koji je podržan od strane EIŽ, sprovela interni proces strateškog planiranja za period 2017-2020.

Proces strateškog planiranja za naredni period trajao je puna tri meseca, što samo pokazuje sa kojom su ozbiljnošću svi učesnici prišli ovom zadatku. Važno je istaći da u procesu strateškog planiranja za naredne 4 godine nisu učestovale samo članice Ženske alternative, već i spoljni saradnici i socijalni partneri organizacije.


Evaluativna radionica Ženske alternative

NVO Ženska alternativa Sombor održala je 27.12.2016. završni godišnji sastanak. U Novogodišnjoj prazničnoj atmosferi, okupljene članice diskutovale su o svemu postignutom u 2016. godini, ali i o izazovima koji predstoje u sledećoj.

Na sastanku je održana i zanimljiva evaluativna radionica, metodom „MSC – najznačajnija promena“, koja je na zabavan način pomogla da se veoma efikasno izvuku pouke koje će organizaciji veoma koristiti u narednom periodu.

 


Ženska alternativa obeležila 15 godina postojanja

NVO Ženska alternativa održala je 7. decembra 2016. konferenciju povodom obeležavanja 15 godina postojanja i rada organizacije i pratećeg SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja. Konferencija je održana u partnerstvu sa Gradskom upravom Grada Sombora.

Naziv konferencije je bio „Žene, Mir, Bezbednost – od regiona do lokalne zajednice“, a prisustvovale su joj brojne zvanice, uključujući i gradonačelnicu Sombora Dušanku Golubović. Jedna od najvažnijih tema konferencije bila je diskusija o Rezoluciji UN 1325, kojoj Ženska alternativa posvećuje mnogo pažnje. Predstavnice partnerskih organizacija prezentovale su regionalnu saradnju ženskih organizacija, kao i Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na konferenciji kojoj su prisustvovali i predstavnici Vlade AP Vojvodine, predstavili smo i rad SOS telefona za podršku ženama i deci u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja u Somboru.


Psihosocijalno osnaživanje žena na selima

NVO Ženska alternativa Sombor početkom septembra 2016. održala je obuku za 14-oro žena iz šest sela somborske opštine. Obuka je održana u sklopu projekta „Psihosocijalno osnaživanje žena na selu sa iskustvom nasilja ili u riziku od nasilja“, podržanom od strane Pokrajinskog sekreterijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Obuci je doprinela i predstavnica Policijske uprave Sombor.

Ciljevi ovog veoma važnog projekta su povećanje rodno-senzitivne svesti kod žena na selu, njihovo osnaživanje da lakše ostvare prava i mogućnosti, a posebno prevencija i zaštita žena od nasilja. Želja Ženske alternative bila je da prenesu znanje polaznicama obuke kako bi one prenele znanje koje su ovom prilikom naučile u svoja sela. Planirano je da ove jeseni samostalno održe radionice u Čonoplji, Kljajićevu, Stanišiću, Kolutu, Aleksi Šantiću i Gakovu.


Održan skup Mreže Žene protiv nasilja na Zlatiboru

NVO Ženska alternativa Sombor učestvovala je od 20. do 22. juna na skupu „Povezujemo se da bi se menjale“. Okupljanje na Zlatiboru organizovala je Mreža Žene protiv nasilja.

Na sastanku su se osmišljavale zagovaračke akcije za smanjenje femicida u Srbiji, a diskutovalo se i o kampanji protiv femicida u našoj zemlji. Takođe, razmatrala se i nova pravna regulativa koja se odnosi na SOS linije za žene žrtve nasilja.