Podržan SOS telefon

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, 10. juna 2013. je potpisao ugovore o dodeli sredstava udruženjima građana i lokalnim samoupravama na osnovu pet konkursa koje je raspisao Sekretarijat za privredu usmerenih ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena u Vojvodini. Na konkursima podržano je 50 projekata u ukupnoj vrednosti od 5.173.000,00 dinara. Sredstva su dodeljena neprofitnim organizacijama, udruženjima građana i lokalnim samoupravama. Bespovratna sredstva su upućena i gradovima i opštinama u Vojvodini za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala.

NVO Ženska alternativa Sombor dobila je donaciju za podršku za jačanje kapaciteta SOS telefona.

Na svečanom potpisivanju ugovora sa korisnicima sredstava, Miroslav Vasin je, između ostalog, rekao: „Ovim konkursima želimo da pošaljemo poruku da Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova svojim aktivnostima podstiče rodnu ravnopravnost, nastoji da eliminiše nasilje u porodici i druge oblike rodno zasnovanog nasilja, finansijski pomažemo i značajan projekat SOS telefona za žene žrtve nasilja. Ovim sredstvima, koja nisu velika, ali mogu značajno da doprinesu ostvarivanju ciljeva, podstičemo ženska udruženja, koja su umnogome zaslužna za realizovanje preko 70 odsto dosadašnjih aktivnosti, svojim idejama i motivacijom.“


SOS telefon Vojvodine

Od 21. novembra, aktivan je jedinstveni broj SOS telefona za žene žrtve nasilja na teritoriji Vojvodine. Poziv na broj 0800-10-10-10 je besplatan, a usluge stručne pomoći mogu se dobiti od 10 do 20 sati svakog radnog dana.

NVO Ženska alternativa iz Sombora je jedna od organizacija uključenih u rad na ovom projektu.

O zajedničkom SOS telefonu za Vojvodinu, na konferenciji za štampu govorili su pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, predstavnik Telekoma Srbija Željko Pijevac i direktorica organizacije Centar za podršku ženama iz Kikinde Marija Srdić.

Opširnije na sajtu Vlade AP Vojvodine.


Obuka za SOS telefon

Krajem avgusta 2012. godine u prostorijama NVO „Ženska alternativa“ Sombor organizovana je dodatna instruktaža za rad na SOS telefonu namenjenom ženama sa traumom muškog nasilja. Instruktaža je trajala 5 radnih sati, a imala je karakter dodatne praktične edukacije za voloterski rad na SOS telefonu.

Instruktaža je namenjena članicama NVO „Ženska alternativa“, već angažovanim na SOS telefonu i volonterkama zainteresovanim za sticanje znanja na temu nasilja nad ženama, veština za direktni rad sa ženama koje su preživele različite oblike nasilja (nasilje u porodici, nasilje u partnerskom odnosu, seksualno nasilje), kao i za volontiranje na SOS telefonu NVO „Ženska alternativa“.

Instruktažu su vodile edukovane trenerice Stamenka Sudar i Jelena Lečić.


Bliže jedinstvenom SOS telefonu

Članice NVO „Ženska Alternativa“ učestvovale su 19. 11. 2011. na zajedničkom sastanku članica Mreže SOS telefona, čime se nastavlja proces uspostavljanja zajedničke službe SOS telefona za žene žrtve nasilja na teritoriji Vojvodine. Proces se odvija pod podrškom Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a uz facilitaciju stručnjakinja iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda.

Na sastanku se razgovaralo o potrebama i kapacitetima organizacija u Mreži, a proces se razvija u pravcu definisanja minimuma standarda koji bi bio zajednički za sve članice Mreže. Standardi su definisani na osnovu Studije i predloga za minimum standarda za servise za podršku ženama koje su preživele nasilje Saveta Evrope.

Standardizacija usluga bi trebalo da nas dovede do kvalitetnog i funkcionalnog rada jedinstvenog SOS telefona za Vojvodinu.


Mreža SOS telefona

Na sastanku održanom 12.09.2011. u Vladi AP Vojvodine, pet vojvođanskih SOS telefona potpisalo je Protokol o saradnji i svečano i radno zaokružili planirane aktivnosti na ujedinjenju SOS telefona u Vojvodini u jedinstvenu mrežu pod pokroviteljstvom pokrajinskog Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Sledeći radni sastanak održan je 7.10.2011, a tema sastanka je bila planiranje aktivnosti za uspostavljanje jedinstvenog SOS telefona i mogućnosti za njihovo finansiranje.


Seminar o SOS telefonu

Članice NVO „Ženska Alternativa” psihološkinja Jelena Lečić i pravnica Vesna Martinović, učestvovale su na dvodnevnom seminaru „OSNOVE PLANIRANJA I UPRAVLJANJA ZA MREŽU SOS TELEFONA U VOJVODINI“ u Novom Sadu, 23-24. marta 2011.

Ciljevi seminara bili su da se učesnice/ci:

  • uvedu u proces planiranja strategije mreže i formulišu osnovne elemente strategije
  • prepoznaju prednosti umrežavanja, šta je važno za formiranje i održavanje mreže i pripreme akcioni plan mreže
  • bolje upoznaju i razmene iskustva i znanje

Teme su bile: Strateško planiranje za mrežu SOS telefona u Vojvodini i Upravljanje mrežom SOS telefona u Vojvodini.

Učesnice seminara bile su i sledeće organizacije: Iz kruga – Vojvodina, SOS Novi Bečej – Udruženje Roma, Centar za podršku ženama Kikinda, SOS Ženski centar Novi Sad, Opština Čoka.