SOS telefon (025 417 321 – dostupan radnim danima od 17 do 20 časova), zajedno sa pratećim Savetovalištem za psihološku, pravnu i zdravstvenu pomoć, osnovna je i najpoznatija aktivnost NVO Ženska alternativa. Neki od najvećih problema kojima se bave naše stručnjakinje preko SOS telefona su psihološki, pravni i zdravstveni aspekti porodičnih kriza i nasilja nad ženama i decom. To su: problemi partnerskih odnosa koji se odražavaju na žene i decu, pomoć u uređenju roditeljskih prava i odnosa, prava na tržištu rada i druga socijalna prava i dr.

SOS telefon Sombor nastao je angažovanjem članica NVO Ženska alternativa, i jedini je servis ove vrste u Zapadnobačkom regionu Srbije. Stručnjakinje koje rade na SOS telefonu Sombor su različitih profesija, zaposlene u ustanovama socijalne zaštite, sudstva, zdravstva i obrazovanja, i posebno obučene za pružanje telefonske pomoći i podrške.

Osnovna namena SOS telefona je da ugroženima – pre svega ženama, devojkama i deci, ponudi još jedan oblik socijalnog uslužnog servisa, a to je pomoć u kriznim situacijama. Vremenom, rad stručnjakinja na SOS telefonu priznat je i od strane nadležnih organa, sa kojima je uspostavljena bliska saradnja, a sve u korist pružanju pomoći ugroženima.

Od novembra 2012. deluje i jedinstveni SOS telefon za žene žrtve nasilja u Vojvodini, na broju: 0800 10 10 10, dostupan radnim danima od 10 do 20 časova. Pozivi na ovaj broj su besplatni i sa fiksnog i sa mobilnog telefona. Na ovom SOS telefonu rade posebno edukovane konsultantkinje i stručnjakinje iz različitih oblasti (psihologije, prava, socijalnog rada i dr.), članice organizacija koje čine Mrežu SOS Vojvodine.

Rad jedinstvenog SOS telefona podržavaju Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Telekom Srbija i Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu, kroz program Socijalne tranzicije koji se sprovodi u partnerstvu sa Fondacijom Balkanski fond za lokalne inicijative. Zahvaljujući podršci Telekoma Srbije telefon je besplatan za sve korisnice.