Pet najvažnijih programa i projekata NVO Ženska alternativa:

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (2001- )
 • Zajedno sa pratećim Savetovalištem za psihološku, pravnu i zdravstvenu pomoć, osnovna je i najpoznatija aktivnost NVO Ženska alternativa
 • Neki od najvećih problema kojima se bave naše stručnjakinje preko SOS telefona su psihološki, pravni i zdravstveni aspekti porodičnih kriza i nasilja nad ženama i decom
 • Ovaj program traje stabilno, bez prekida od osnivanja do danas
Monitoring, promocija i primena Rezolucije UN 1325 (Žene, Mir, Bezbednost) i Nacionalnog akcionog plana za primenu ove rezolucije (2010- )
 • Praćenjem javnih politika (članstvom u mrežama SEKO za vladavinu prava i Mreža 1325)
 • Projektima koji se bave implementacijom ciljeva Rezolucije 1325
 • Uz pomoć regionalne inicijative ženskih organizacija za prekograničnu saradnju na polju „Žene, Mir, Bezbednost“, zajedno sa organizacijama Lara Bijeljina i Udruga žena Vukovar (donator Kvinna till Kvinna SE) 2011-te godine, i „Živeti zajedno“ sa Vještine Opatija (donator Ekumenska inicijativa žena Hrvatska) 2015-te godine
Ekonomsko osnaživanje žena i zaštita žena od ekonomskog nasilja (2012- )
 • Razvojni projekti „Osnažene zajedno“ (2012) i „Osnažene zajedno II – ka ekonomskoj i socijalnoj jednakosti žena na selu“ (2013), pod pokroviteljstvom fondacije Ekumenska inicijativa žena Hrvatska
 • „Zajedno protiv ekonomskog nasilja nad ženama – jačanje struktura za prevenciju i zaštitu od ekonomskog nasilja nad ženama kroz istraživanje, edukaciju i međusektorsku saradnju“ – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (2014)
 • „Prevencija i zaštita žena od ekonomskog nasilja u porodici, na tržištu rada i u socijalnoj sredini“ – Gradska uprava Grada Sombora (2015)
 • Istraživanje i dokumentovanje stanja ekonomskog nasilja nad ženama – podržali Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (2014. godine) i Gradska uprava Grada Sombora (2015. godine)
Razvoj volonterizma i građanskog aktivizma u zajednici (2014- )
 • Organizatori prvoh Sajma nevladinih organizacija Zapadnobačkog okruga (30 OCD), uz donatorstvo TACSO (2014)
 • Ulični performans: „Volontiranje na delu – promocija humanih vrednosti“ (2014)
 • Tribine: „Šta je novo, a važno za rad organizacija civilnog društva“ (2014); „Medija Kutak – OCD i mediji na istom zadatku“ (2014)
 • Projekti: „Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u opštini Sombor“, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (2015); „Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj volonterizma u srednjim školama Sombora“, donator Kancelarija za mlade Grada Sombora (2015)
Rad sa mladima u osnovnim i srednjim školama Sombora
 • Preko 15 realizovanih projekata