NVO Ženska alternativa nastala je 2001. godine sa jasnom misijom: da osnažuje žene i devojke, podstiče njihove inicijative i senzibiliše sredinu u pravcu promocije kulture nenasilja, unapređenja kvaliteta života žene i njenog ravnopravnog položaja u društvu.

Od samog početka pa do danas, većinu naših članica čine žene eksperti u svojim poljima – psihologinje, advokatice, doktorke, pedagoginje, učiteljice, inženjerke i ekonomistkinje. Ipak, ono što nas sve ujedinjuje su ogromna želja, entuzijazam i energija koju ulažemo kako bismo se borile da učinimo naše okruženje boljim za život, i to ne samo za žene već i za druge ugrožene kategorije stanovništva.

Tokom godina, NVO Ženska alternativa je od nestranačkog, nepolitičkog i neprofitnog udruženja građana (što je i dan danas) postala lako dostupan, fleksibilan i stručan javni servis građanima Sombora i okoline. Od 2001. godine do danas, naša organizacija se dokazala kao jedna od najstabilnijih, najaktivnijih i najznačajnijih ženskih organizacija u Vojvodini, i kao jedina organizacija koja aktivno osnažuje žene i devojke te promoviše kulturu nenasilja i rodne ravnopravnosti u okviru Zapadnobačkog regiona i šire.

U radu organizacije od početka smo se rukovodili poštovanjem i promovisanjem univerzalnih ljudskih vrednosti. Smatramo da svaka žena, svako dete i čovek imaju prava da ostvare svoje socijalne, psihološke i egzistencijalne potrebe – imaju prava da budu uvaženi i poštovani. Procenile smo da su žene i deca kategorije čije potrebe nisu dovoljno zastupljene u okviru postojećeg sistema socijalno pravne zaštite i da je neophodno taj problem staviti u fokus.

Ciljevi organizacije:

  • Osnaživanje žena žrtava nasilja u Zapadnobačkom okrugu organizovanjem službe psihosocijalne pomoći,
  • Osnaživanje potencijala žena i devojaka Zapadnobačkog okruga u pravcu njihovog kvalitetnijeg funkcionisanja na socijalnom, zdravstvenom i psihološkom polju putem edukacije,
  • Podsticanje aktivizma žena Zapadnobačkog okruga u pravcu njihovog većeg učešća u javnom životu putem edukacije,
  • Razvijanje svesti i osetljivosti građana Zapadnobačkog okruga za pitanja rodne ravnopravnosti putem javnog istupanja,
  • Osnaživanje organizacije kroz podizanje kvaliteta ljudskih i materijalnih resursa i saradnju sa okruženjem.