Važne informacije o NVO Ženska alternativa:

 • 10 godina kontinuirane saradnje i donatorstva sa Kvinna till Kvinna SE (2001-2011)
 • 10 godina kontinuirane saradnje sa Ekumenskom inicijativom žena Hrvatska (2007-2017)
 • Preko 10 godina kontinuirane saradnje sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (2006-2017)
 • 2007. NVO Ženskoj alternativi povereno da evaluira sve projekte (50) Sekretarijata omladine i sporta AP Vojvodina koje je Sekretarijat podržao u 2006.
 • U 2007. i 2008. NVO Ženska alternativa Sombor nominovana je za godišnju nagradu Pokrajinske Vlade za poseban doprinos jednakosti polova u Vojvodini
 • 2013. godine UN Women podržava NVO Ženska alternativa Sombor u projektima posvećenim ekonomskom osnaživanju žena na regionalnom nivou. Takođe, iste godine TASCO podržava razvoj naše organizacije u pravcu jačanja kapaciteta za resurs centar i veštine medijskog nastupanja
 • Značajne jubileje i godišnjice NVO Ženska alternativa Sombor označavala je kroz 3 uspešno organizovane konferencije:
 1. Konferencija „Žena u tranziciji“ (2006. godine) – 5 godina postojanja
 2. Konferencija „Drugačija moć je moguća“ (2011. godina) – 10 godina postojanja
 3. Konferencija „Žene, Mir, Bezbednost“ (2016. godina) – 15 godina postojanja

NVO Ženska alternativa Sombor aktivna je u OCD mrežama:

 • SEKO za vladavinu prava
 • Mreža 1325
 • Mreža Žene protiv nasilja