Tokom naših 15 godina organizovali smo:

 • Preko 50 okruglih stolova diskusija o pravnim i psihološkim problemima žena u gradskim i seoskim sredinama
 • Obuku za preko 200 žena o aktivnom traženju posla i engleskog jezika
 • 10 zdravstvenih akcija namenjenih ženama u ruralnim područjima – ginekološki i onkološki pregledi
 • Preko 30 radionica o reproduktivnom zdravlju kojima je prisustvovalo preko 500 mladih devojaka
 • 4 pravne tribine u selima somborske opštine na temu ostvarivanja raznih socijalnih prava žena
 • Preko 20 radionica o rodnoj ravnopravnosti sa devojčicama i dečacima u osnovnim školama i devojkama i mladićima u svim srednjim školama Sombora, uz prisustvo preko 450 mladih
 • Preko 50 radionica u skoro svim seoskim sredinama o rodnoj ravnopravnosti, psihosocijalnom osnaživanju žena na selu i prevenciji i zaštiti žena od partnerskog, porodičnog i drugih vidova socijalnog nasilja
 • 16 radionica u 6 sela somborske opštine namenjenih ekonomskom osnaživanju lokalnih žena
 • Preko 3000 savetodavnih razgovora sa ženama koje su zvale SOS telefon
 • Saradnju sa preko 100 OCD iz celog regiona Zapadnog Balkana i šire
 • Preko 60 realizovanih projekata